آدرس: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،پلاک 26 ، واحد 19
تلفن : 88736105, 88749120
شبکه اجتماعی:
bg_image
img

10+ سال تجربه کاری مرتبط

img
درباره شرکت ما
شرکت صبابهرافــــــــزا

شرکت صبا بهرافزا با در اختیار داشتن شبکه منسجمی از شرکت های خارج از کشور و همچنین ارتباطات موثر با تامین کنندگان داخلی ، با سر لوحه قرار دادن ارایه خدماتی شایسته به طرفهای تجاری خود افتخار دارد که به سهم خود نقشی در توسعه خدمات تخصصی ، صادرات کشور و ایجاد درآمدهای ارزی ایفا نماید.